start konferencje I konferencja
I konferencja: CYFROWE MAZOWSZE 2015

Ikonka do newsa 20 stycznia 2011r. w Warszawie w Hotelu Kyriad Prestige odbyła się regionalna konferencja pt. CYFROWE MAZOWSZE 2015: PARTNERSTWO DLA MODERNIZACJI REGIONU.

Konferencja stanowiła podsumowanie pierwszych miesięcy realizacji inicjatywy oraz prezentację planów działań w projekcie, którego celem jest wsparcie procesów rozwojowych województwa mazowieckiego poprzez zbudowanie sieci partnerów, skutecznie realizujących projekty i przedsięwzięcia wykorzystujące nowoczesne narzędzia teleinformatyczne.

Myśl globalnie, działaj lokalnie

Agnieszka StrojekW pierwszej części konferencji zaprezentowano projekty na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, realizowane przez podmioty publiczne. Agnieszka Strojek (Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego) przedstawiła projekt budowy Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej, w którym uczestniczy – obok Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, 15 bibliotek powiatowych. W ramach projektu użytkownicy uzyskają dostęp do zintegrowanego katalogu bibliotek województwa mazowieckiego (docelowo obok wspomnianych bibliotek powiatowych integracja dotyczyć będzie 142 bibliotek miejskich i gminnych, bibliotek uczelnianych, pedagogicznych i specjalistycznych) – Projekt jest odpowiedzią na światowe trendy, powiązane tak czy inaczej z obszarem bibliotek tj. cyfryzacją treści, rozwojem usług on-line, zapewnieniem dostępu do baz danych, koniecznością zdobywania sprawności informacyjnych, nabywaniem niezbędnych umiejętność oceny i selekcji źródeł – powiedziała Agnieszka Strojek.

Lucjan Chrzanowski, zastępca Prezydenta Miasta Legionowa, przedstawił założenia i stan realizacji projektu Miejski System Monitoringu Wizyjnego w Legionowie, którego głównym celem jest uruchomienie na szczeblu samorządu gminnego elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznych formularzy, elektronicznej skrzynki podawczej dla mieszkańców i petentów oraz umożliwienie im składania ważnych dokumentów bez konieczności posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Lucjan Chrzanowski zwrócił uwagę, że jednym z wyzwań projektu i trudności było i uniknięcie problemów formalnych i zapewnienie synergii z dwoma projektami kluczowymi, realizowanymi na Mazowszu i obejmującymi problematykę e-usług tj. z projektem Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu oraz projektem Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.

Jarosław WysockiWspomniane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Legionowa projekty kluczowe przedstawił podczas warszawskiej konferencji Jarosław Wysocki z Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, odpowiedzialnego – w imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego – za ich realizację. Zaprezentował stan realizacji projektu oraz wskazał oczekiwany przez samorządy mazowieckie harmonogram najbliższych działań.

W ramach bloku projektów lokalnych Marek Janeczek, Burmistrz Miasta Pionki zaprezentował realizowany w urzędzie oraz miejskich placówkach użyteczności publicznej projekt  Obyw@tel on-line, a Mariusz Malinowski przedstawił działania na rzecz wdrożenia systemów teleinformatycznych w Grodzisku Mazowieckim.


Wsparcie jest niezbędne

Uczestnicy konferencji, szczególnie informatycy i przedstawiciele firm chętnie dyskutowali na temat Niezbędnika Samorządowego Informatyka - Daniel Kowalskiplatformy wsparcia doradczego dla samorządów inwestujących w systemy e-usług publicznych. Realizatorzy projektu SIRMAplus pracują nad stworzeniem narzędzia, które umożliwi budowanie współdzielonych zasobów wiedzy oraz jej transferu do samorządów, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, wypracowywania wspólnych stanowisk.

- Aby Niezbędnik stał się prawdziwym narzędziem wsparcia musimy pamiętać o dwóch kwestiach: motywacji i potrzebach. Samorządowcy muszą zobaczyć, że współpraca i wspólne uczenie się, bo temu głównie ma służyć Niezbędnik, może być odpowiedzią na wiele ich potrzeb i ułatwić im codzienną pracę. Wówczas znajdą motywację do współpracy, a zatem i do korzystania z Niezbędnika i dzielenia się wiedzą. Obecnie z tym jest wśród samorządowców nie najlepiej – powiedział Daniel Kowalski w Urzędu Miejskiego w Wołominie.


Motywacja i kompetencje przede wszystkim

Małgorzata BebelskaW drugiej części konferencji Radosław Oryszczyszyn (Uniwersytet w Białymstoku) przedstawił fakty i mity związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu. Zwrócił uwagę, że istotne bariery rozwoju Mazowsza i innych regionów w Polsce nie są wcale związane z kwestią dostępu do Internetu, ale brakiem wystarczających kompetencji, a nade wszystko z brakiem motywacji mieszkańców. Podkreślił, że co szósta osoba w wieku powyżej 45 lat nie korzysta z Internetu pomimo posiadania w domu dostępu do Internetu – Dlatego też polityka regionalna na Mazowszu powinna być zorientowana na podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców i przedsiębiorców, i zapewniać odpowiednie programy motywujące i szkoleniowe w tym zakresie – podsumował Oryszczyszyn.

- Pomoc ludziom w zdobywaniu kompetencji i pracy to też rola samorządu – mówiła w tym samym duchu Małgorzata Bebelska, zastępca Burmistrza Kozienic.


Tak dalej być nie powinno

Krzysztof GłombKrzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, w swojej prezentacji na temat transformacyjnej ścieżki polskich regionów w praktyce polityki cyfrowej zwrócił uwagę na mizerne efekty 4 lat realizacji polityk na rzecz e-Rozwoju w Polsce. Przyczyny tego stanu rzeczy upatruje przede wszystkim w słabym powiązaniu inwestycji teleinformatycznych z kluczowymi politykami państwa, systemowych błędach w planowaniu polityki e-Rozwoju w programach Narodowej Strategii Spójności – PO IG, PO KL, PO RPW, RPO, jak również w deficycie wiedzy dziedzinowej u decydentów i braku skutecznych mechanizmów jej pozyskiwania oraz tradycjonalizmie w decyzjach w miejsce kreatywności i innowacyjności.

Krzysztof Głomb zdefiniował także podstawowe komponenty zmian w polityce e-Rozwoju w Polsce, które jego zdaniem, powinny sprowadzać się do:

  • wykreowania politycznych liderów,
  • zapewnienia warunków do współpracy międzysektorowej w realizacji dobrze określonych celów szczegółowych, np. Internet dla mieszkańców wsi,
  • uruchomienia programu powszechnej edukacji cyfrowej, koordynowanego centralnie, wspieranego regionalnie i realizowanego lokalnie,

jak również zapewnienia potencjału wiedzy, kreatywności i innowacji dla wspomagania procesów zmiany i transformacji (agencje, centra). Prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” zgłosił także postulat, by zamiast darmowego dostępu do Internetu podejmować decyzje o budowie publicznej infrastruktury integracji cyfrowej, na którą składać się winny wspólne z sektorem ICT inwestycje w sieć dostępu do Internetu oraz regionalne centra „przetwarzania w chmurze”.

 

O czym dyskutowano podczas konferencji można przeczytać także w artykule Po co ludziom Internet na stronie Serwisu Samorządowego PAP. 
Facebook Twitter NK BLIP RSS Feed 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego