start szkolenia I szkolenie
I szkolenie: Najnowsze zmiany w otoczeniu prawnym

I szkolenie

7 lipca w hotelu Kyriad Prestige w Warszawie odbyło się I szkolenie projektu SIRMAplus poświęcone najnowszym zmianom w otoczeniu prawnym działań mazowieckich samorządów lokalnych na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Szkolenie było pierwszym spotkaniem cyklu, w ramach którego zaproszeni prelegenci starali się odpowiedzieć na najważniejsze pytania związane z e-Rozwojem Mazowsza.

W trakcie szkolenia przybliżono również uczestnikom założenia realizacji projektu skupiające się głównie na:

  • dostarczeniu decydentom samorządowym nowej wiedzy, potrzebnej do podejmowania decyzji i planowania e- inwestycji
  • zapewnieniu synergii z kluczowymi projektami w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, realizowanymi w województwie mazowieckim
  • zbudowaniu nowych kompetencji wśród pracowników samorządów oraz firm w zakresach najbardziej aktualnych problemów teleinformatyki
  • zapewnieniu możliwości konsultacji działań z decydentami regionalnymi oraz MSWiA (np. ePUAP)
  • wzmocnieniu możliwości udziału w planowaniu i realizacji wspólnych, partnerskich  projektów – dodatkowy przypływ finansów na rozwój społeczeństwa informacyjnego
  • zapewnieniu wsparcia w przygotowaniu 2-3 najbardziej innowacyjnych projektów lokalnych gmin Mazowsza.

Udział w szkoleniu był bezpłatny. 
Facebook Twitter NK BLIP RSS Feed 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego