start szkolenia II szkolenie
II szkolenie: Usługi administracji lokalnej online

II szkolenie27 lipca 2010 w Warszawie odbyło się II szkolenie projektowe pt. Usługi administracji lokalnej online: jak zapewnić ich wysoką jakość i dostępność w ramach projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

W czasie szkolenia starano się odpowiedzieć między innymi na następujące pytania: [1]  jakich usług oczekują mieszkańcy? [2] jak planować transformację modelu świadczenia e-usług w urzędach samorządowych? [3] jak integrować systemy samorządów z ePUAP? [4] jakie znaczenie będzie miała realizacja projektu pl.ID dla świadczących e-usługi publiczne? [5] jak skutecznie wdrażać elektroniczne obiegi dokumentów? [6] jak pozyskać finansowanie na działania w tym obszarze?

Wprowadzenie do warsztatuWprowadzenie do szkolenia stanowiła prezentacja Krzysztofa GŁOMBA – prezesa Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, który przedstawił europejski kontekst rozwoju elektronicznej administracji, wskazując jednocześnie na najważniejsze uwarunkowania inwestycji w polskich regionach w tym zakresie.   

Dr inż. Kajetan WOJSYK reprezentujący Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, posiadający również wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji samorządowej, mówił o tym jak skutecznie wdrażać elektroniczne środowisko pracy w administracji lokalnej.

- Jeżeli nie możecie Państwo zapewnić poparcia władz urzędu dla takiego przedsięwzięcia jakim jest wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, to nie rozpoczynajcie tego projektu. Jeżeli władze urzędu nie popierają z całą stanowczością wdrożenia elektronicznego środowiska pracy i nie są gotowe dążyć wszystkimi siłami do porzucenia obiegu papierowego, to projekt nie zakończy się sukcesem – zwrócił uwagę Kajetan Wojsyk.

Karol CiborowskiKarol CIBOROWSKI – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przedstawił informacje dotyczące finansowania projektów na rzecz e-rozwoju środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Według przedstawionych przez Ciborowskiego informacji, alokacja na działanie dotyczące rozwoju e-usług została już prawie całkowicie wyczerpana. Informacja ta zaniepokoiła przedstawicieli samorządów, którzy planowali aplikować o środki na planowane i przygotowywane do realizacji projekty rozwoju e-usług publicznych.

W drugim bloku tematycznym szkolenia zainteresowanie uczestników wzbudziła prezentacja dotyczącą projektu pl.ID. Przedstawione zostały założenia dotyczące nowego dowodu osobistego, wynikające z ustawy o dowodach osobistych, która zaledwie 4 dni wcześniej została przyjęta przez Sejm i w dniu realizacji szkolenia oczekiwała na dyskusję i głosowanie w Senacie. Prezentacja wywołała także dyskusje na temat problemu modernizacji rejestrów publicznych, bez której nowy dowód osobisty nie wprowadziłby aż tylu istotnych zmian. Zdaniem przedstawicieli MSWiA, zakończona sukcesem realizacja projektu pl.ID to będzie „ważny krok na drodze od państwa zaświadczeniowego do państwa oświadczeniowego”.

Mariusz MadejczykWyzwania i modele świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną na poziomie lokalnym przedstawił Mariusz CYKOWSKI z Infostrategii.

Szkolenie zwieńczone zostało prezentacją i dyskusją na temat Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP oraz jej relacji z systemami informatycznymi urzędów samorządów lokalnych. Mariusz MADEJCZYK - pełnomocnik ministra spraw wewnętrznych i administracji ds. standaryzacji i integracji systemów teleinformatycznych administracji publicznej prezentował podstawowe funkcję i usługi ePUAP, szczególnie te istotne z punktu widzenia urzędów administracji lokalnej, w tym usługi związane z płatnościami, bezpieczeństwem, katalog usług czy środowisko budowy aplikacji. Przedstawił także zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem ePUAP wynikające z noweli ustawy o informatyzacji z 17 czerwca br.

Kolejne szkolenie w ramach projektu SIRMAplus planowane jest na pierwszą dekadę września i dotyczyć będzie problematyki lokalnych inicjatyw samorządów na rzecz dostępu do Internetu – uwarunkowań prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych. 
Facebook Twitter NK BLIP RSS Feed 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego