start warsztaty II warsztat
II warsztat: Niezbędnik Elektronicznej Administracji

Niezbędnik Elektronicznej Administracji – platforma współpracy profesjonalistów wdrażania projektów26 lipca w godz. 11:00–16:00 w hotelu Kyriad Prestige w Warszawie odbył się warsztat zatytułowany Niezbędnik Elektronicznej Administracji – platforma współpracy profesjonalistów wdrażania projektów. Na spotkaniu kilkunastu informatyków samorządowych województwa mazowieckiego, omawiało różne aspekty związane z opracowaniem, wdrożeniem i udostępnieniem specjalnej profesjonalnej platformy wspierającej ich codzienną pracę.

Uczestnicy warsztatu, mazowieccy informatycy samorządowi zaangażowani w tworzenie koncepcji "Niezbędnika Administracji Elektronicznej" pracowali nad  zdefiniowaniem zakresu funkcjonalnego platformy, tematyką wątków dyskusyjnych i  zakresem zapotrzebowania na wiedzę i informację. „Niezbędnik” ma stać się, narzędziem wsparcia informacyjno-doradczego codziennych działań pracowników administracji lokalnej, akceptowanym przez środowisko informatyczne, narzędziem dobrze dopasowanym do na bieżąco pojawiających się potrzeb.

Podstawowe funkcje "Niezbędnika" to:

  • serwis społecznościowy informatyków samorządowych, integrującego ich wokół najważniejszych tematów zawodowych, związanych z realizacją projektów teleinformatycznych w latach 2010-2013 (w tym projektów regionalnych), stanowiącego zamknięte forum dyskusji i wymiany poglądów,
  • baza wiedzy online, uporządkowanej wokół aktualnych, kluczowych problemów poznawczych, zawierającej publikacje, prezentacje, materiały informacyjne, dokumentacje projektowe, interesujące dla realizatorów wdrożeń teleinformatycznych w środowiskach lokalnych; dotyczącej  m.in. regulacji prawnych z obszaru e-administracji, dobrych praktyk projektowych, zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi, itd.
  • wybrane funkcjonalności wzorowane na brytyjskim ESD Toolkit – narzędzia wdrożonego w Wielkiej Brytanii, wspomagającego działania profesjonalistów brytyjskiej administracji lokalnej, związane z wdrażaniem systemów e-usług publicznych. Funkcjonalności te ułatwić mają proces zapewnienia interoperacyjnej komunikacji lokalnych systemów informatycznych administracji publicznej z systemami regionalnymi i rządowymi (np. ePUAP).

Wśród ciekawszych funkcjonalności, dla których inspiracją było brytyjskie rozwiązanie warto wymienić:

  • moduł profili mieszkańców i wzorców popytu na usługi publiczne (ranking) – aktualizowany danymi z samorządów,
  • moduł prezentacji ofert sektora IT – przykładowe wyceny (wsparcie przy szacunkach kosztów w projektach, uzupełnienie dla typowego badania rynku), oferta opisana tagami do usług publicznych, urzędów, ich wydziałów,
  • baza projektów – zakres, dokument, bieżące wydarzenia, kontakty,
  • baza ofert szkoleniowych specjalistycznych – sprofilowanych pod kątem grupy docelowej,
  • newsletter "zmiany prawne", który dostarczał będzie wstępnej interpretacji nowych regulacji prawnych wraz z informacją o wynikających z nich nowych obowiązkach dla samorządów; przewiduje się także zbieranie pytań w przypadku, gdy nowe regulacje budziłyby dużo wątpliwości; wówczas odpowiedzi na pytania dostarczałby odpowiedni ekspert domenowy (jeżeli to zasadne z tego samego regionu).

Platforma która jest wspólną inicjatywą środowiska informatycznego mazowieckich samorządów oraz projektu SIRMAplus dostępna będzie dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie (przy czym pewne elementy będą dostępne tylko dla środowiska pracowników urzędów samorządowych), a projekt zapewni sfinansowanie jej wdrożenia i zasilania treścią, udzielania pomocy doradczej, etc.  Wzorowany na dobrych doświadczeniach brytyjskich i duńskich, „Niezbędnik…” ma pomagać informatykom w ich codziennej pracy oraz umożliwiać formułowanie wspólnych stanowisk wobec władz samorządowych i MSWiA.

Kolejny warsztat poświęcony temu zagadnieniu planowany jest na wrzesień b.r.

Zapraszamy do przeglądnięcia prezentacji z warsztatu:


FOTOGALERIA

 
Facebook Twitter NK BLIP RSS Feed 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego