start szkolenia IV szkolenie
IV szkolenie: Informacja publiczna w Polsce – uwarunkowania prawne, obowiązki samorządów

dokumenty 14 grudnia 2010r. w Hotelu Kyriad Prestige w Warszawie odbyło się szkolenie nt.  informacji sektora publicznego, podczas którego dyskutowano nie tylko przez pryzmat jej udostępniania, ale także jej powtórnego wykorzystania. Zagadnienie powtórnego wykorzystania informacji sektora publicznego nie jest w Polsce rozpowszechnione, dlatego jednym z celów szkolenia było zapoznanie uczestników z tym pojęciem oraz innymi elementami wynikającymi z Dyrektywy 2003/98/EC z 17 listopada 2003 roku o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, na której implementację do prawa krajowego nadal czekamy.

Zagadnienie powtórnego wykorzystania informacji sektora publicznego ma obecnie bardzo duże znaczenie, choćby ze względu na wartość tego rynku. W Komunikacie Komisji Wspólnot Europejskich do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z 7 maja 2009 roku zwrócono uwagę na potencjał związany z ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego w dobie cyfryzacji. Wartość unijnego rynku ISP ocenia się na 27 miliardów EUR , co stanowi, dla porównania, czterokrotność wartości unijnego rynku usług roamingowych w telefonii ruchomej.

W tematykę powtórnego wykorzystania informacji sektora publicznego wprowadził uczestników szkolenia Piotr Waglowski (prawo.VaGlA.pl). Jarosław Lipszyc (Fundacja „Nowoczesna Polska”) przedstawił temat „Wolność w sieci a ograniczenia administracji publicznej”. Przykłady biznesu wykorzystującego informacje sektora publicznego wskazała Anna Siemek-Filuś (Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”).

W drugiej części szkolenia więcej uwagi poświęcono zagadnieniom udostępniania informacji publicznej, w tym Biuletynowi Informacji Publicznej. Krzysztof Izdebski (Pozarządowe Centrum Dostępu do  Informacji Publicznej) przedstawił temat „Nasz BIP codzienny – udostępnianie informacji publicznej przez polskie samorządy”. Mirosław Wróblewski, przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich wskazał na konieczność opracowania narzędzi korygujących funkcjonujący obecnie system dostępu do informacji publicznej. Grzegorz Wójkowski (Stowarzyszenie „Bona Fides”) podsumowując dyskusję, zaprezentował wyniki monitoringu gminnych Biuletynów Informacji Publicznej w województwie śląskim. 
Facebook Twitter NK BLIP RSS Feed 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego