start rekrutacja
rekrutacja

Projekt SIRMAplus skierowany jest do:

  • jednostek samorządu terytorialnego
  • samorządów gospodarczych i zawodowych
  • instytucji rynku pracy
  • organizacji pozarządowych
  • przedsiębiorców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne
  • organizacji pracodawców i związków zawodowych

 

Rejestracja na bieżące wydarzenia organizowane w ramach projektu możliwa jest poprzez

FORMULARZ REKRUTACYJNY ON-LINE 
Facebook Twitter NK BLIP RSS Feed 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego