start szkolenia
IV szkolenie: Informacja publiczna w Polsce – uwarunkowania prawne, obowiązki samorządów

dokumentyZapraszamy do udziału w szkoleniu, które odbędzie się 14 grudnia 2010r. w Hotelu Kyriad Prestige w Warszawie przy ulicy Towarowej 2. O informacji sektora publicznego będziemy dyskutowali nie tylko przez pryzmat jej udostępniania, ale także jej powtórnego wykorzystania. Zagadnienie powtórnego wykorzystania informacji sektora publicznego nie jest w Polsce rozpowszechnione, dlatego jednym z celów szkolenia będzie zapoznanie uczestników z tym pojęciem oraz innymi elementami wynikającymi z Dyrektywy 2003/98/EC z 17 listopada 2003 roku o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, na której implementację do prawa krajowego nadal czekamy.

więcej…
 
III szkolenie: Innowacyjne e-usługi administracji lokalnej dla mieszkańców i przedsiębiorców

www28 września 2010 roku odbyło się w Warszawie kolejne, już trzecie, szkolenie projektu SIRMAplus. Szkolenie traktowało o innowacyjnych e-usługach administracji lokalnej dla mieszkańców i przedsiębiorców. Celem szkolenia było przekazanie praktycznej wiedzy pomocnej przy projektowaniu e-usług administracji, ale jednocześnie przekonanie uczestników do innowacyjnego myślenia o świadczeniu e-usług publicznych, w którym to myśleniu na pierwszym planie znajduje się odbiorca tej usługi.

więcej…
 
II szkolenie: Usługi administracji lokalnej online

II szkolenie27 lipca 2010 w Warszawie odbyło się II szkolenie projektowe pt. Usługi administracji lokalnej online: jak zapewnić ich wysoką jakość i dostępność w ramach projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

W czasie szkolenia starano się odpowiedzieć między innymi na następujące pytania: [1]  jakich usług oczekują mieszkańcy? [2] jak planować transformację modelu świadczenia e-usług w urzędach samorządowych? [3] jak integrować systemy samorządów z ePUAP? [4] jakie znaczenie będzie miała realizacja projektu pl.ID dla świadczących e-usługi publiczne? [5] jak skutecznie wdrażać elektroniczne obiegi dokumentów? [6] jak pozyskać finansowanie na działania w tym obszarze?

więcej…
 
I szkolenie: Najnowsze zmiany w otoczeniu prawnym

I szkolenie

7 lipca w hotelu Kyriad Prestige w Warszawie odbyło się I szkolenie projektu SIRMAplus poświęcone najnowszym zmianom w otoczeniu prawnym działań mazowieckich samorządów lokalnych na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Szkolenie było pierwszym spotkaniem cyklu, w ramach którego zaproszeni prelegenci starali się odpowiedzieć na najważniejsze pytania związane z e-Rozwojem Mazowsza.

więcej…
 
Facebook Twitter NK BLIP RSS Feed 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego