start warsztaty V warsztat
V warsztat: Skuteczne zarządzanie urzędem

IKona V warsztatu: Skuteczne zarządzanie urzędem7 grudnia br. o godz. 12.00 w Hotelu Kyriad Prestige w Warszawie odbył się V warsztat projektowy pt: "Skuteczne zarządzanie urzędem – projekty eAdministracji możliwe do realizacji w oparciu o środki działania 5.2.1 PO KL - Wzmocnienie Potencjału Administracji Samorządowej". Było to kolejne spotkanie z cyklu warsztatów, mających na celu uruchomienie nowych przedsięwzięć projektowych z zakresu społeczeństwa informacyjnego przez samorządy województwa mazowieckiego. Tym razem dyskutowano nt. możliwości realizacji projektów, których celem jest poprawa jakości funkcjonowania JST przy wykorzystaniu teleinformatyki.

Istotnym powodem organizacji ww. spotkania w pierwszych dniach grudnia było uruchomienie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji kolejnego naboru wniosków projektowych działania 5.2.1, który będzie prowadzony począwszy od 26 listopada 2010 roku - spodziewana alokacja konkursu to 20 000 000 mln zł!

Podczas spotkania szczegółowo omawiano uwarunkowania ostatniego tegorocznego konkursu działania 5.2.1 i dyskutowano nad tematyką projektów, które cieszą się największym zainteresowaniem mazowieckich samorządów.

Prezentacja z warsztatu:

V warsztat SIRMAplus

 
Facebook Twitter NK BLIP RSS Feed 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego