start szkolenia VI szkolenie
VI szkolenie: Lokalne inicjatywy samorządów na rzecz dostępu do Internetu

VI szkolenie

1 marca w warszawskim hotelu Kyriad Prestige odbyło się VI szkolenie zatytułowane „Lokalne inicjatywy samorządów na rzecz dostępu do Internetu – uwarunkowania prawne, organizacyjne i ekonomiczne”. Wzięli w nim udział przedstawiciele administracje centralnej, samorządowcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Aktywizacja samorządów

Beata Dobrzyńska-BoruckaUwarunkowania prawne budowy sieci szerokopasmowych bazują na zeszłorocznej Ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, którą przybliżyła Beata Dobrzyńska-Borucka z Ministerstwa Infrastruktury.

Ustawa została przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej, w celu uregulowania działalności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie telekomunikacji. Celem ustawy było ograniczenie niejasności  prawnych publicznych inwestycji w budowie sieci teleinformatycznych. Wystąpienie przybliżyło uczestnikom warunki oraz zakres działalności telekomunikacyjnej JST w ramach ustawy.

Beata Dobrzyńska-Borucka podkreśliła też ważną zmianę definicji w ustawie: inwestycja celu publicznego – obecnie  nie jest już zależna od statusu podmiotu podejmującego działania oraz źródła ich finansowania.

Nie tylko pozytywne efekty inwestycji

Maciej KoziaraKontynuacją tematu ustawy było wystąpienie Macieja Koziary z Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który przedstawił stanowisko prezesa UKE ws. świadczenia usługi dostępu do Internetu oraz możliwości dofinansowania z funduszy europejskich.

W ramach szkolenia przybliżył on uczestnikom formalno-prawne aspekty realizacji projektów. Zwłaszcza w przypadku planowania przez samorządy świadczenia usługi darmowej lub w cenie niższej od rynkowej. Kiedy to zachodzi obawa, że może ona  szkodzić inwestycjom sektora prywatnego, doprowadzać do braku konkurencji i zagrażać stagnacją rynku. Omówione zostały również regulacje dotyczące ograniczeń technicznych.

Planowanie przede wszystkim

Tematykę praktycznych działań związanych z prowadzeniem publicznych inwestycji internetowych, ich kolejne etapy, najważniejsze decyzje, bariery oraz punkty odniesienia  przedstawił dr Krzysztof Heller z Infostrategii. Krzysztof Heller

K. Heller zwrócił uwagę na często różne lokalne uwarunkowania oraz brak uniwersalnych modeli postępowań. Zauważył jeszcze jedną istotną kwestię; koszty  utrzymania planowanej infrastruktury - fakt często pomijany w  dyskusji o inwestycjach.

W dalszej części prezentacji omówiono podstawowe zasady prowadzenia interwencji, jej uzasadnień oraz poruszono temat oczekiwań stron w procesie inwestycyjnym, zwłaszcza wobec ograniczonego zaangażowania partnerów komercyjnych.

W trakcie szkolenia przedstawiciele samorządów zaprezentowali swoje doświadczenia z realizacji projektów szerokopasmowych. Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z w z projektami realizowanymi w Siedlcach (Budowa sieci szerokopasmowej w Siedlcach), Pruszkowie (Bezprzewodowa Sieć Dostępu do Internetu w Pruszkowie) oraz w Błoniu (Budowa szkieletowej sieci światłowodowej na potrzeby dostępu do szerokopasmowego Internetu w Gminie Błonie).

Problemy realizacji projektów

Zwieńczeniem szkolenia była żywa dyskusja, w której zwrócono uwagę na fakt, iż częstokroć wymagania  formułowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych różnią się merytorycznie od tych, wskazywanych przez  Urząd Komunikacji Elektronicznej. Stanowi to istotny problem – mówili uczestnicy.

Ponadto przedstawiciele samorządów skrytykowali częste zmiany zasad realizacji projektów. Prowadzące do sytuacji, w których zrealizowane fazy inwestycji nie są zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, co m.in. powoduje konieczność zmian w dokumentacji projektowej.

Podkreślali też, że ograniczenia wynikające z regulacji zawartych w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych są tak duże, iż właściwie nikt nie jest zainteresowany rozwojem tak nieatrakcyjnych usług dostępu do Internetu. 
Facebook Twitter NK BLIP RSS Feed 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego