start szkolenia VII szkolenie
VII szkolenie: Rozwiązania informatyczne w ochronie zdrowia

ilustracja do VII szkolenia30 marca 2011 roku odbędzie się w Hotelu Kyriad Prestige w Warszawie szkolenie pt. „Rozwiązania informatyczne w ochronie zdrowia – perspektywa centralna, regionalna oraz świadczeniodawcy”. Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli świadczeniodawców sektora ochrony zdrowia oraz do przedstawicieli władz samorządowych województwa mazowieckiego.

Projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, która określa organizację i zasady działania systemu informacji w ochronie zdrowia znajduje się nadal w procesie legislacyjnym. Niemniej jednak już od pewnego czasu realizowane są projekty, które mają doprowadzić do stworzenia systemów teleinformatycznych obsługujących system informacji w ochronie zdrowia. Systemy te to:

1) Platforma Udostępniania On – Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych,

2) Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.

Obydwa systemy, wraz z informacją o stanie realizacji związanych z nimi projektów, zostaną przedstawione w czasie szkolenia przez przedstawiciela Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Oprócz systemów, nad którymi prace trwają na szczeblu centralnym, przedstawione zostaną także przykłady rozwiązań już działających. Omówione zostaną możliwości oferowane przez Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia firmy Kamsoft, który dostarcza funkcjonalności dedykowane dla poszczególnych uczestników rynku medycznego i farmaceutycznego oraz Regionalne Rozwiązania Medyczne oferowane przez firmę Asseco Systems.

Przedstawicieli świadczeniodawców z całą pewnością zainteresuje odpowiedź na pytanie - Jak komunikować się z pacjentem poprzez media? To zagadnienie także zostanie przedstawione w czasie szkolenia. Omówiona zostanie rola wirtualnego biura prasowego oraz mediów w kreowaniu wizerunku lekarza i ośrodka medycznego.

Początkiem roku w mediach pojawiły się informacje o problemach z podpisywaniem umów świadczeniodawców z NFZ. Z tych informacji wynikało jasno, że przekonanie wielu świadczeniodawców o swojej pozycji na rynku świadczeń medycznych odbiega istotnie od obrazu danego zakładu po stronie NFZ. W czasie szkolenia przedstawiona zostanie między innymi informacja dotycząca tego jak wygląda analiza zakładu po stronie NFZ w kontekście przekazywanych informacji sprawozdawczych. Wskazane zostaną powody, dla których świadczeniodawcy powinni przywiązywać ogromną wagę do jakości sprawozdawanych danych.

Poniżej prezentujemy szczegółowe opisy wystąpień w trakcie szkolenia:

Tytuł prezentacji Projekty P1 i P2 – trudne pytania
Prelegent Dr inż. Kajetan Wojsyk
Zastępca Dyrektora ds. Informatycznych
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Opis wystąpienia W czasie wystąpienia przedstawione zostaną projekty, które mają doprowadzić do stworzenia systemów teleinformatycznych obsługujących system informacji w ochronie zdrowia, tj.:
•    Platforma Udostępniania On – Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych,
•    Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.

Przedstawione zostaną zarówno cele jakim służyć mają wymienione systemy jak również informacja o stanie realizacji związanych z nimi projektów. Omówione zostanie także otoczenia prawne wspomnianych systemów. Wskazane zostaną także punkty styku i wpływ projektów centralnych prowadzonych przez CSIOZ na  rozwiązania regionalne i lokalne, w tym zagadnienia związane z Internetowym Kontem Pacjenta, dostępem lekarzy do danych pacjenta, dostępem pacjenta do własnych danych.
Tytuł prezentacji Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia
Prelegent Rafał Kozioł
Dyrektor Wydziału OSOZ
Kamsoft S.A.
Opis wystąpienia Zaprezentowany zostanie Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia – OSOZ ( www.osoz.pl ) jako przykład wykorzystania nowoczesnych technologii w celu poprawy zdrowia społeczeństwa. Omówione zostaną kluczowe elementy i korzyści jakie uzyskują uczestnicy systemu – pacjenci, lekarze i farmaceuci. Przedstawione zostaną możliwości komunikacyjne systemu oraz istotne bariery związane z wdrażaniem tego rodzaju rozwiązań.
Tytuł prezentacji Regionalne Rozwiązania Medyczne – wsparcie systemu opieki zdrowotnej na poziomie regionalnym
Prelegent Andrzej Maksimowski [ Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ]
Dyrektor projektów strategicznych
Asseco Systems S.A.
Opis wystąpienia Przedstawione zostaną Regionalne Rozwiązania Medyczne, które reprezentują kompleksowe podejście do zarządzania systemem opieki zdrowotnej w regionie. W czasie prezentacji przedstawione zostaną przykłady rzeczywistych wdrożeń wybranych komponentów Regionalnych Rozwiązań Medycznych, takich jak: Elektroniczna Rejestracja Pacjentów – Rejestracja, Kontrahent, Zamówienia publiczne, Nadzór Właścicielski, Obsługa Programów Profilaktycznych przez system SIMP.
Tytuł prezentacji Rola wirtualnego biura prasowego oraz mediów w kreowaniu wizerunku lekarza i ośrodka medycznego
Prelegent Aleksandra Ślifirska
Dyrektor zarządzający
Kobold Public Relations Sp. z o.o.
Opis wystąpienia •    Jak kreować wizerunek placówki medycznej i lekarza?
•    Jakimi nowoczesnymi narzędziami komunikacji docierać z ofertą placówki medycznej do pacjenta?
•    Jaką rolę w PR medycznym odgrywają elektroniczne media?
•    Jakie korzyści placówce daje systematyczne prowadzenie wirtualnego biura prasowego i budowanie profilu eksperta lekarzy poszczególnych specjalizacji?

Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w prezentacji Aleksandry Ślifirskiej, dyr. kreatywnego Agencji Kobold PR, eksperta PR medycznego. Prezentacja zawierać będzie praktyczne wskazówki z kampanii, prowadzonych przez zespół menedżerów Kobold PR.
Tytuł prezentacji Jakość sprawozdawanych danych z wykonanych świadczeń zdrowotnych a postrzeganie świadczeniodawcy przez NFZ
Prelegent Adam SOSKA
Z-ca Dyrektora ds. Operacyjnych
Centrum Medyczne "BetaMed"
Opis wystąpienia Wykład dotyczy aspektów praktycznych obszaru związanego z gromadzeniem, przetwarzaniem oraz sprawozdawczością do płatnika danych o wykonanych świadczeniach zdrowotnych. Pozwala on zrozumieć wagę zagadnienia oraz określić kluczowe kompetencje w przedmiotowym zakresie, które powinien posiadać świadczeniodawca.

Słuchacze wykładu uzyskają wiedzę praktyczną na temat prawidłowego postępowania w zakresie przetwarzania danych medycznych po stronie zakładu opieki zdrowotnej. Pozwoli to wzmocnić ich pozycję konkurencyjną na rynku usług medycznych. Słuchacze nabędą również wiedzę i nowe kompetencje, które przy odpowiednim wykorzystaniu powinny w pozytywny sposób wpłynąć na ułatwienie im kontaktów z płatnikiem świadczeń i wzmocnić ich pozycję wobec innych świadczeniodawców.

 

W razie pytań związanych ze zgłoszeniem na szkolenie, prosimy o kontakt ze Zbigniewem Brzozowskim, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. +48 22 438 91 17 lub +48 513 437 517 
Facebook Twitter NK BLIP RSS Feed 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego