start warsztaty
VII warsztat: Teleinformatyczne systemy wsparcia ochrony przeciwpowodziowej

VII warsztat, ilustracja

2 marca w hotelu Kyriad Prestige w Warszawie odbył się VII warsztat projektu SIRMAplus: Teleinformatyczne systemy wsparcia ochrony przeciwpowodziowej na Mazowszu - wyzwania roku 2011, podczas którego doszło do spotkania stron uczestniczących w systemie ochrony powodziowej, jak również nim zainteresowanych.

więcej…
 
VI warsztat: Cyfrowy deficyt a potrzeby edukacyjne dorosłych Polaków

VI warsztat, ilustracjaNa temat modelu i sposobu realizacji inicjatyw na rzecz włączenia dorosłych Polek i Polaków do cyfrowego świata dyskutowało 21 stycznia 2011r. - podczas warsztatu projektu SIRMAplus - grono polskich ekspertów i praktyków edukacji cyfrowej.

W warsztacie wzięli udział:

więcej…
 
V warsztat: Skuteczne zarządzanie urzędem

IKona V warsztatu: Skuteczne zarządzanie urzędem7 grudnia br. o godz. 12.00 w Hotelu Kyriad Prestige w Warszawie odbył się V warsztat projektowy pt: "Skuteczne zarządzanie urzędem – projekty eAdministracji możliwe do realizacji w oparciu o środki działania 5.2.1 PO KL - Wzmocnienie Potencjału Administracji Samorządowej". Było to kolejne spotkanie z cyklu warsztatów, mających na celu uruchomienie nowych przedsięwzięć projektowych z zakresu społeczeństwa informacyjnego przez samorządy województwa mazowieckiego. Tym razem dyskutowano nt. możliwości realizacji projektów, których celem jest poprawa jakości funkcjonowania JST przy wykorzystaniu teleinformatyki.

Istotnym powodem organizacji ww. spotkania w pierwszych dniach grudnia było uruchomienie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji kolejnego naboru wniosków projektowych działania 5.2.1, który będzie prowadzony począwszy od 26 listopada 2010 roku - spodziewana alokacja konkursu to 20 000 000 mln zł!

więcej…
 
IV warsztat: Identyfikacja kluczowych zagadnień lokalnej administracji cyfrowej

obraz8 listopada br. w godz. 10:00 – 15:00 w Hotelu „Kyriad Prestige” w Warszawie odbył się kolejny warsztat zatytułowany "Identyfikacja kluczowych zagadnień lokalnej administracji cyfrowej", poświęcony NIEZBĘDNIKOWI CYFROWEJ ADMINISTRACJI, nad którym prace trwają od lipca br.

Warsztat miał formę zamkniętą ze względu na jego roboczy charakter. Zaproszeni do poprowadzenia zajęć Panowie dr Wojciech Wiewiórowski i Mariusz Madejczyk chętnie podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami warsztatu.

więcej…
 
III warsztat: Niezbędnik e-Administracji - lista funkcjonalności

III warsztat: Niezbędnik Elektronicznej Administracji16 września 2010r. w Warszawie w hotelu KYRIAD-PRESTIGE odbył się III warsztat projektu SIRMAplus, poświęcony opracowaniu koncepcji "NIEZBĘDNIKA E-ADMINISTRACJI" - platformy wsparcia doradczego oraz dyskusji środowiska informatyków administracji samorządowej.

Podczas warsztatu miała miejsce dyskusja nt. architektury funkcjonalnej oraz informatycznej „Niezbędnika”, a  szczególnie wzajemnych powiązań logicznych między funkcjonalnościami platformy. Przygotowaniu koncepcji poświęcona zostanie także zasadnicza część październikowego warsztatu, podczas którego zamknięte zostaną ostatecznie przesądzenia dotyczące realizacji platformy począwszy od listopada br.

więcej…
 
II warsztat: Niezbędnik Elektronicznej Administracji

Niezbędnik Elektronicznej Administracji – platforma współpracy profesjonalistów wdrażania projektów26 lipca w godz. 11:00–16:00 w hotelu Kyriad Prestige w Warszawie odbył się warsztat zatytułowany Niezbędnik Elektronicznej Administracji – platforma współpracy profesjonalistów wdrażania projektów. Na spotkaniu kilkunastu informatyków samorządowych województwa mazowieckiego, omawiało różne aspekty związane z opracowaniem, wdrożeniem i udostępnieniem specjalnej profesjonalnej platformy wspierającej ich codzienną pracę.

Uczestnicy warsztatu, mazowieccy informatycy samorządowi zaangażowani w tworzenie koncepcji "Niezbędnika Administracji Elektronicznej" pracowali nad  zdefiniowaniem zakresu funkcjonalnego platformy, tematyką wątków dyskusyjnych i  zakresem zapotrzebowania na wiedzę i informację. „Niezbędnik” ma stać się, narzędziem wsparcia informacyjno-doradczego codziennych działań pracowników administracji lokalnej, akceptowanym przez środowisko informatyczne, narzędziem dobrze dopasowanym do na bieżąco pojawiających się potrzeb.

więcej…
 
I warsztat: kluczowe inicjatywy projektów teleinformatycznych

I warsztat

17 maja 2010 roku odbył się w Warszawie pierwszy warsztat projektu SIRMAplus pod hasłem: Koordynacja kluczowych inicjatyw projektów teleinformatycznych w województwie mazowieckim w latach 2010-2013.

W tematykę warsztatu wprowadził zgromadzonych Krzysztof Głomb – prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” wskazując, poprzez analizę praktycznych przykładów, jak ważna jest koordynacja działań pomiędzy różnymi projektami na rzecz e-rozwoju. Mając na uwadze potrzebę koordynacji działań i pierwszy krok na tej drodze, jakim jest przekazywanie informacji o planowanych pracach projektowych – w czasie warsztatu przedstawiono informację o czterech istotnych projektach realizowanych na Mazowszu:

  • „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz
  • „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

obydwa powyższe projekty przedstawione zostały przez przedstawicieli Biura Geodety Województwa Mazowieckiego – Pana Krzysztofa Mączewskiego, Jarosława Wysockiego oraz Andrzeja Natuniewicza.

  • projekt „Internet dla Mazowsza” przedstawił Pan Marek Ogonowski z Agencji Rozwoju Mazowsza SA.,
  • natomiast projekt „Mazowszanie” przedstawił Pan Sebastian Trojanowski z Agencja Rozwoju Mazowsza SA.

W czasie warsztatu przedstawiono także ideę narzędzia, które ma zostać stworzone w ramach projektu SIRMAplus, aby wspierać również działania o charakterze koordynacyjnym pomiędzy podmiotami sektora publicznego na Mazowszu. Koncepcję narzędzia, które roboczo nosi nazwę „Niezbędnik e-Administracji”,  przedstawiła Anna Siemek-Filuś w prezentacji Niezbędnik Elektronicznych Usług Publicznych (ESD Toolkit) jako narzędzie wspomagania procesów wdrażania systemów elektronicznej administracji w województwie mazowieckim.

Po prezentacji „Niezbędnika” odbyła się dyskusja dotycząca funkcjonalności jakie takie narzędzie powinno oferować oraz jego miejsca w kontekście innych rozwiązań oferowanych już w polskiej administracji, w tym Portalu Interoperacyjności ePUAP.

więcej…
 


Facebook Twitter NK BLIP RSS Feed 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego