start ZGŁOŚ SIĘ on-line

Formularz zgłoszeniowy

Wydarzenia, na które możesz w chwili obecnej dokonać zgłoszenia:

rodzajdatatytułmiejsce
kursy e-learningowe15.03.2011r. - 31.12.2011r.Platforma szkoleniowa e-learning (8 kursów)Nie dotyczy (szkolenia na odległść)
2 konferencja28.06.2011Mazowszanki przedsiębiorcze w sieci Warszawa, Hotel Kyriad Prestige, ul. Towarowa 2

 

Dane instytucji

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 

Dane uczestnika

 
 
 
 
 
 

Dane kontaktowe

 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

Informacje dodatkowe

 

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu


  

Oświadczenia

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 
  1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ul. Chałubińskiego 8, 00-926 Warszawa;
  2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Budowa i rozwój partnerstwa na rzecz przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu w województwie mazowieckim dzięki inwestycjom w nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne”, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
  3. moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Budowa i rozwój partnerstwa na rzecz przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu w województwie mazowieckim dzięki inwestycjom w nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne” ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
  4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
  5. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 

 

 


 
  
 
 
Facebook Twitter NK BLIP RSS Feed 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego